Filmovi ponovo u Zagrebu - RAF festival

Ove godine na Reviji amaterskog filma, ili popularno "RAF"-u u Zagrebu, možete pogledati i neke od naših uradaka u protekloj godini! U sklopu glavnog programa, na dan otvorenja,

25.11. u cca 18.50 prikazuje se Kavkaz12.

Kavkaz12 je u kategoriji srednji metar, a imamo i kandidata u kategoriji kratkih filmova i to u

srijedu, 27. 11. između 20. i 21. sat - Vita si muove.

Festival sigurno ima pregršt kvalitetnih filmova, a program festivala pronađite tu: http://www.revijaamaterskogfilma.hr/program-2013

Filmovi se prikazuju u teatru &td, SC, Savska 25 u Zagrebu.

 (c) 2010. - 2012. Ekspedicija.net