NovaTV: Reportaža o putovanju Ekspedicije u Kirgistan

NovaTV: Reportaža o putovanju Ekspedicije u Kirgistan

 (c) 2010. - 2012. Ekspedicija.net