SBS radio: Prva hrvatska sveučilišna ekspedicija - Kilimanjaro Africa 2010

SBS radio: Prva hrvatska sveučilišna ekspedicija - Kilimanjaro Africa 2010

Članovi ekspedicije Kilimanjaro AFRICA 2010 Siniša Knežević i Zoran Nebić govore s nama o prvoj hrvatskoj sveučilišnoj ekspediciji na najviši vrh Afričkog kontinenta, planinu Kilimanjaro.

SBS RADIO, 25. kolovoza 2010.

 

 (c) 2010. - 2012. Ekspedicija.net