Kristina Ribarić – kontravertirana heroina

(13.5.1984., Rijeka)

Radi kao socijalni pedagog u osnovnoj školi. Osim što je diplomirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu kao profesorica socijalne pedagogije, polazi Školu za kibernetiku i sistemsku terapiju. Radi i kao koordinatorica UNICEF-ovog projekta „Škole za Afriku“, koordinatorica i supervizorica volontera u školi, supervizorica osoblja za djecu s teškoćama u razvoju u vrtiću „Pahuljica“ i vanjska suradnica Obiteljskog centra PGŽ.

Osnivačica i višestruka predsjednica Udruge za djecu i mlade „Kocka“. Inicijatorica je i voditeljica mnogih aktivnosti, radionica i događanja na otoku Rabu, a za doprinos na tom području dobila je priznanje Udruge za razvoj civilnog društva SMART, Volonterskog Centra i Primorsko-goranske županije za posebni volonterski doprinos u 2010. godini.

Članica je mnogih stručnih udruga, organizacija i povjerenstava, te organizatorica niza događanja (za „Europski kongres studenata socijalne pedagogije“ nagrađena je posebnom Rektorovom nagradom).

Nositeljica je crnog pojasa u karateu, ronilac je 1. zvjezdice, voli tai chi, pilates, capoeiru i slobodno penjanje, te putovati svijetom, čitati knjige i piti čaj.

 

Sponzori

     

Nekoliko slika

 (c) 2010. - 2012. Ekspedicija.net