Kilimanjaro

Sa svojih 5895 metara nadmorske visine, i promjerom od 40 km Kilimanjaro je najviša planina Afrike i geološko čudo: najviša slobodno-stojeća planina na svijetu stvorena, oblikovana i ranjavana silama vatre i leda. Kilimanjaro je zapravo vulkan, sa tri kratera: Kibo, Mawenzi i Shira.

Porijeklo imena nije precizno potvrđeno, ali moguća značenje iz jezika plemena Chagga je „onaj koji je nemoguć i ptici“, a iz Swahilija, najraširenijeg jezika Tanzanije, moguća značenja su „Planina uzvišenosti“ ili „Bijela planina“. Plemena koja svoje mrtve pokapaju, pokojnika okrenu licem prema Kibu.

Kibo je najbolje sačuvan krater na planini, čija je južna usna malo viša od ostatka ruba i čija je najviša točka vrh Uhuru, ujedno i cilj ove ekspedicije. Kibo je jedini stalno pokriven snijegom, i jedini koji svojim izgledom zaista odaje da se radi o vulkanu: sadrži čak tri koncentrična kratera, od kojih već srednji, Reusch krater pokazuje znakove vulkanske aktivnosti, uključujući fumarole (ispuštanje sumpornog plina).

http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/photos/tanzania/kilimanjaro--1999.htm

 (c) 2010. - 2012. Ekspedicija.net